Vad är bildning – egentligen? Folkbildning? Att utmana makten? Kunskap om ett större sammanhang, att gemensamt söka sig fram, att skapa nåt, inte i förväg ha bestämt hela resultatet?
Att praktik och bildning hänger ihop…

Och ifall bildning innebär att utmana det rådande, makten, hur kan lärare stå ut med det..?

I ett program på UR Play (se nedan) ges flera inspel på föreställningar om ”bildning”, från lekmän, filosofer, historiker med flera.

Studiedag oktober
På höstlovet 2020 planerar Idéburna skolors riksförbund (ISR) en studiedag kring bildning.
Idéburna skolor präglas av bildningsinriktning och en vilja till bildning som säkerligen är unik – och det ska studiedagen behandla måndagen den 26 oktober.

I TV-programmet säger en: Vi lever idag i en nu-kultur. En skynda-på-kultur, vi hinner inte reflektera.
En annan röst i programmet menar: Utbildning i dag har sikte på resultatet. Jag brukar säga att livets resultat är döden. Men det väsentliga i livet är en process, och likadant med vår kunskap.

Idéburna skolors studiedag om bildning den 26 oktober kommer inte handla om URs program, men programmet kan rekommenderas som uppvärmning, länk här.