Tema: Bildning.
Äntligen! För första gången anordnas en studiedag kring bildning med spännande praktiska exempel på lektioner och samtal.

Måndag den 26 oktober anordnar Idéburna skolors riksförbund en gemensam studiedag med inriktning på ”Bildning”.

Studiedagen riktar sig till lärare i idéburna skolor, men i mån av plats till intresserad allmänhet och politiker.

Varför:
Bildning handlar om att ge eleven upplevelse av meningsfullhet och förståelse i samband med allt lärande och utveckling.
Idéburna skolor utmärks av ett ovanligt starkt bildningsintresse, och detta syns inom hela spektret av idéburen pedagogik, som Montessori, Freinet, Waldorf, filosofi, naturskolor, allmän inriktning osv.

Berika varandra…
Studiedagen är ett tillfälle att
– börja berika varandra genom att ta del av idéburna skolors pedagogiska praktik, och visa exempel på bra undervisningsupplägg som har bildning i fokus.
– sätta idéburna skolor på den pedagogiska kartan som skolformer med en ovanligt intensiv bildningsorientering, och visa hur denna bildningspraktik kan berika hela svenska skolan.
och svensk skola!

Upplägget i korthet:
En spännande dag! Föreläsningar om bildning varvas med parallella sessioner där lärare från idéburna skolor presenterar undervisningsupplägg präglade av bildningstankar.

Studiedagens syfte är att synliggöra praktiken så mycket som möjligt.

När:
Måndag 26 oktober 2020.
Tider: kl. 10 – 15 (För att möjliggöra för kollegor från olika delar av landet att delta).

Var:
ABF-huset, Sveavägen, centralt i Stockholm*.

Kostnad:
250 kr pp.

Save-the-date 26 oktober

Frågor och intresseanmälan: info@ideburenskola.se

*OBS. Corona-läget medför att studiedagen eventuellt kan förläggas via nätet, men preliminärt anordnas dagen på ABF-huset i Stockholm.

Denna inbjudan finns som pdf på länk här,
för utskrift mm.