Regeringen har bett om remissvar på sitt förslag om att införa betyg från årskurs 4. Idéburna skolors riksförbund har avrått från förslaget, och är inte ensamma. Andra kritiska remissinstanser är Barnombudsmannen, de två elevrådsorganisationerna, Lärarförbundet med flera.

För den intresserade länkar vi till organisationernas remissvar nedan.

Barnombudsmannen menar att barnens perspektiv inte beaktas tillräckligt i förslaget, bland annat då det föreslås att rektor ska få egen beslutanderätt om att införa betyg utan att höra barnen eller vårdnadshavare, enligt regeringens förslag.

De två elevrådsorganisationerna (Sveriges elevråd och Sveriges elevråd SVEA) påpekar att regeringens skäl för betyg bygger på en försöksverksamhet som även kan tolkas tvärtom, dvs. har gett tydligt negativt resultat, och de delar inte alls regeringens uppfattning.

Lärarförbundet är också negativ i sitt svar och påpekar, precis som elevrådsorganisationerna, att den utvärdering som gjorts av betyg i åk 6 kan tolkas som ett negativt resultat, exempelvis ökad stress bland elever.

Idéburna skolors riksförbund avvisar förslagen.

Specialpedagogiska myndigheten är tveksam bland annat för att försöksverksamheten varit väldigt liten.

Däremot är Friskolornas riksförbund positiva.

Hela listan på remissvar finns här.

Och glöm inte anmäla dig till Idéburna skolors riksförbunds årsmöte den 6 mars.

Länk till mer information om årsmötet här.

(Anmäl dig senast 28 februari, för att kunna beräkna lunch mm.)