Den 8 mars håller Idéburna Skolors Riksförbund öppet möte där utbildningsminister Anna Ekström talar, och på eftermiddagen hålls årsmöte för förbundet.

Mötet är öppet för alla intresserade, fram till årsmötet 14.30.
Utbildningsministern talar kl. 10.30.
Platsen är i centrala Stockholm, Klara Södra Kyrkogata 1, Sensus möteslokaler på 9 trappor.

Efter ministern blir det bland annat aktuell information kring nya lagen om ägar- och ledningsprövning.
Efter lunch behandlas ett annat högaktuellt ämne. Då talar Samuel Engblom, regeringens utredare i utredningen ”En tydlig definition av idéburna aktörer i välfärden”.

Idéburna Skolors Riksförbund (ISR) håller sedan årsmöte som börjar kl. 14.30 i samma lokaler.
Anmälan behövs för den som vill medverka på lunch och årsmöte.

Årsmötet 14.30

Verksamhetsberättelsen och andra årsmöteshandlingar har skickats ut.
I verksamhetsberättelsens avsnitt om Utredningar och politik beskrivs remisser och utredningar där ISR deltagit, och ett särskilt avsnitt ägnas åt ISRs synpunkter på betygsutredningen i gymnasieskolan.

ISRs utåtriktade arbete har bland annat innehållit deltagande i Utbildningsradion, i TV- och tidningsdebatter, Almedalen och uppvaktning av regeringen.

Ett avsnitt i verksamhetsberättelsen tar upp medlemsrådgivning, en insats som varit central och viktig och berört frågor som lokalpeng, skolpeng, fysisk kränkning, fastighetsfinansiering med mera.

Till årsmötet lägger också styrelsen ett förslag på ändring av stadgar. Ändringarna är språkliga, det är inga ändringar i sak som föreslås.

Valberedningens förslag är omval av styrelsens ledamöter, samt två nyval av ledamöter.

Årsmöteshandlingar finns på länkar här.

Kallelse och dagordning
Verksamhetsberättelsen
Styrelsens stadgeändringsförslag
Valberedningens förslag

Årsmötets program finns även på länk här