Idéburna skolors riksförbund vill uppmärksamma medlemmar på möjligheten att anmäla intresse till tre kommande forskningsprojekt riktade till grundskolor. Men det är bråttom.

Inom kort kommer ansökningar att lämnas in om ämnesdidaktisk forskning inom grundskolemiljöer. Projekten finansieras av Skolforskningsinstitutet och utgår från professionens frågor och behov och är inriktade mot att utveckla och förbättra undervisningen. De tre olika projekten drivs av de forskningsmiljöer där medverkande forskare finns, men projekten skall även bedrivas i samverkan med skolor.

Vi tror att de idéburna skolorna kan bidra till både utvecklingen av andras och utvecklingen av sin egen verksamhet genom att delta i sådana projekt. Genom att aktivt medverka i forskning om undervisning och lärande kan innebörden av den pedagogiska mångfald som idéburna skolor representerar bli tydligare. Därför inbjuder vi våra medlemsskolor att anmäla  intresse för medverkan i något av nedanstående projekt:

  1. Biologiskt kunskapande: Olika vägar till utveckling av elevers förmåga till systematiskt undersökande i biologi (Grundskola)
  2. Naturen och människans verksamheter: Kultur- och naturgeografiska analyser på mellanstadiet (Grundskola)
  3. Samhällskunskap på mellanstadiet (Grundskola, Stockholm)

Eftersom ansökningstiden är mycket kort har några forskare skissat på ett par projekt som de som är intresserade kan haka på. Det krävs dock att minst två lärare från samma skola medverkar i samma projekt. Det innebär att biologi-projektet kräver minst två lärare som undervisar i biologi, geografi-projektet minst två lärare som undervisar i geografi och så vidare. Projektansökan kommer att omfatta finansiering av dessa lärares medverkan motsvarande 10-20% av heltidstjänst.

Obs! Det är bråttom med anmälan. Deadline är den 10 maj.

Du kan läsa mer om projekten här och anmäla ert intresse direkt till respektive projektansvarig.

Foto: Bilden tillhör betancourt och publiceras under den öppna licensen CC BY 2.0.