Idéburna skolors riksförbund är nu remissinstans för Skolverkets förslag till förändringar i läroplanen om förskoleklass och fritidshem i enlighet med regeringsuppdraget U2015/191/S.

Ansvarig för remissarbetet är Ingrid Carlgren, professor i pedagogik vid Stockholms universitet och styrelseledamot i Idéburna skolors riksförbund. Medlemsorganisationer som har synpunkter på förändringarna kan kontakta förbundet.

Remissvaret publiceras i samband med att det skickas in till Skolverket. Deadline är den 13 oktober.

Foto: Personen på bilden har inget med artikeln att göra. Fotot tillhör Philippe Put och är publicerad under den öppna licensen CC BY 2.0.