Onsdagen den 3 juni mötte Idéburna skolors riksförbund representanter från det nederländska Utbildningsdepartementet för att diskutera det svenska friskolesystemet.

I Nederländerna finns en gammal tradition av idéburna friskolor och landet överväger nu en reform som öppnar upp för ännu fler idéburna aktörer. Därför diskuterades bland annat finansieringssystem och de enskilda kommunernas roll och den nederländska delegationen var särskilt intresserade av de idéburna skolornas situation och villkor. Även om Nederländerna överväger att skapa utrymme för fler friskolor har de dock aldrig planerat att öppna marknaden för vinstutdelande aktörer. I det avseendet skiljer de sig tydligt från Sverige. På mycket goda grunder.

Från den nederländska delegationen deltog Erik Stokkink, Simone de Bakker, Ellen Schut och Rosanne Mulder. Idéburna skolors riksförbund vill också rikta ett stort tack till Cissy Pater på A New Perspective som organiserade det lärorika mötet.