Välkommen till Idéburna Skolors Riksförbund

Sveriges branschorganisation för idéburna förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och folkhögskolor.

Idéburna Skolors Riksförbund (ISR) organiserar icke-vinstutdelande fristående skolor och arbetar för att stärka möjligheterna för olika idéburna pedagogiska alternativ att bedriva förskola/skola inom det svenska utbildningsväsendet.

Idéburna Skolors Riksförbund är partipolitiskt och religiöst obundet. Förbundets främsta syfte är att tillvarata de idéburna friskolornas intressen och verka för en samhällsnyttig och icke-vinstutdelande skola präglad av mångfald och utveckling. Läs mer om oss här »

Driver du en idéburen skola?

Läs om vår vision och varför du ska vara medlem.

ISR avstyrker nya regler för SKA

ISR avstyrker Skolverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd för det systematiska kvalitetsarbetet. Istället...

RIKTLINJER OCH TANKAR INFÖR FRAMTIDEN

Förklaringar och sammanfattning av centrala frågor för Idéburna Skolors Riksförbund

GRATIS STYRELSE- OCH LEDNINGSUTBILDNING

En utbildning om villkor och de juridiska grunder som gäller för att kunna ta ansvar och fortsätta driva en bra skola.

LOGOTYPER FÖR MEDLEMMARS HEMSIDOR

Här kan ni som ISR-medlem välja logga för att markera ert medlemskap på er hemsida eller annan kommunikation

Nyheter

Positionsförflyttningar från Svenskt Näringsliv

I rapporten ”Så utvecklar vi friskolesystemet” föreslår Svenskt Näringsliv en rad förändringar för friskolesystemet. Bland annat översyn av ersättningssystem (skolpeng) och ”rättvisare” och mer transparent skolval och antagningssystem. - Rapporten är ett uttryck för de...

Communityskolan övertar skola i Göteborgsförort

Communityskolan övertar skola i Göteborgsförort

Communityskolan i Tynnered övertar en skola i förorten Gårdsten. Den blir andra och ny communityskola. Övertagandet sker från och med denna vårtermin, 2023. Skolan som övertas är Römosseskolan, en fristående skola där den tidigare ägaren fått kritik från Skolinspektionen....

Sekretess och tystnadsplikt i fristående skola

Sekretess och tystnadsplikt i fristående skola

Kvällsföreläsning i Göteborg med Staffan Olsson den 25 april, om sekretessfrågor och tillhörande etik i fristående skola.(Möjligt att anmäla intresse längre ned i artikeln.) Sekretess och anmälningsplikt handlar om vad man som verksam i skolan får säga eller lämna ut till...

Föreläsningar: Tystnad och anmälningsplikt i fristående skolor

Föreläsningar: Tystnad och anmälningsplikt i fristående skolor

Staffan Olsson är en mycket efterfrågad föreläsare, och under vårterminen 2023 kommer ISR anordna tre öppna föreläsningar om sekretess, tystnads- och anmälningsplikt.  Vilka är de vanligaste publikfrågorna när Staffan föreläser?– Frågor som brukar komma upp handlar om: Vad...

Lotta Edholm motsägelsefull om idéburnas villkor

Lotta Edholm motsägelsefull om idéburnas villkor

Dagens Nyheter granskade nyligen de allt tuffare förutsättningarna för idéburna skolor. Reportaget publicerades samtidigt som regeringen beslutade att fördubbla avgiften för att ansöka om tillstånd att starta skola. (Länk till regeringens beslut här.) I Dagens...

Tystnadskulturen i skolan – öppnast hos idéburna

Nyligen publicerade Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund en större undersökning av tystnadskulturen i den svenska skolan. I undersökningens sammanfattning konstateras att ”Problemen med tystnaden är som störst inom de vinstdrivande verksamheterna och minst på de...