Välkommen till Idéburna Skolors Riksförbund

Sveriges branschorganisation för idéburna förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och folkhögskolor.

Idéburna Skolors Riksförbund (ISR) organiserar icke-vinstutdelande fristående skolor och arbetar för att stärka möjligheterna för olika idéburna pedagogiska alternativ att bedriva förskola/skola inom det svenska utbildningsväsendet.

Idéburna Skolors Riksförbund är partipolitiskt och religiöst obundet. Förbundets främsta syfte är att tillvarata de idéburna friskolornas intressen och verka för en samhällsnyttig och icke-vinstutdelande skola präglad av mångfald och utveckling. Läs mer om oss här »

Driver du en idéburen skola?

Läs om vår vision och varför du ska vara medlem.

ISR avstyrker nya regler för SKA

ISR avstyrker Skolverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd för det systematiska kvalitetsarbetet. Istället...

På gång just nu

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Äldre på gång »

RIKTLINJER OCH TANKAR INFÖR FRAMTIDEN

Förklaringar och sammanfattning av centrala frågor för Idéburna Skolors Riksförbund

GRATIS STYRELSE- OCH LEDNINGSUTBILDNING

En utbildning om villkor och de juridiska grunder som gäller för att kunna ta ansvar och fortsätta driva en bra skola.

LOGOTYPER FÖR MEDLEMMARS HEMSIDOR

Här kan ni som ISR-medlem välja logga för att markera ert medlemskap på er hemsida eller annan kommunikation

Nyheter

Friskolekritik mot karriärstegsreformens utformning

Friskolekritik mot karriärstegsreformens utformning

Den 15 juni släpptes Statskontorets delrapport Uppföljning av karriärstegsreformen. Delrapport 1 (2015:12). Rapporten handlar om hur reformen om inrättande av karriärsteg för särskilt yrkesskickliga lärare har implementerats och fungerar. Statskontoret skriver att "Överlag är...

Söktjänst synliggör idéburna skolor

Söktjänst synliggör idéburna skolor

Den annonsfinansierade söktjänsten Gymnasium.se ställde nyligen frågan vad en idéburen skola är för sina besökare. Förutom att Idéburna skolors riksförbunds organisation och syfte beskrivs så avslutas svaret med den kärnfulla formuleringen "För dig som elev innebär idéburen...

Så gör vi läraryrket mer attraktivt

Så gör vi läraryrket mer attraktivt

Under SKL:s Skolriksdag 2015 diskuterade Idéburna skolors riksförbunds ordförande Håkan Wiclander med representanter från SKL och Friskolornas riksförbund på temat "Hur gör vi läraryrket attraktivt?". Du kan nu se hela samtalet här.  

Information om att övergångsbestämmelserna upphör den 1 juli

Information om att övergångsbestämmelserna upphör den 1 juli

Kravet på lärarlegitimation för lärare och förskollärare börja gälla fullt ut från och med den 1 juli 2015. Den 30 juli upphör övergångsbestämmelserna att gälla. Det påverkar både anställningar, undervisning och betyg. Därför går Idéburna skolors riksförbund och...