Välkommen till Idéburna Skolors Riksförbund

Sveriges branchorganisation för idéburna förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och folkhögskolor.

Idéburna Skolors Riksförbund (ISR) organiserar icke-vinstutdelande fristående skolor och arbetar för att stärka möjligheterna för olika idéburna pedagogiska alternativ att bedriva förskola/skola inom det svenska utbildningsväsendet.

Idéburna Skolors Riksförbund är partipolitiskt och religiöst obundet. Förbundets främsta syfte är att tillvarata de idéburna friskolornas intressen och verka för en samhällsnyttig och icke-vinstutdelande skola präglad av mångfald och utveckling. Läs mer om oss här »

Driver du en idéburen skola?

Läs om vår vision och varför du ska vara medlem.

Communityskolan övertar skola i Göteborgsförort

Communityskolan i Tynnered övertar en skola i förorten Gårdsten. Den blir andra och ny communityskola. Övertagandet...

RIKTLINJER OCH TANKAR INFÖR FRAMTIDEN

Förklaringar och sammanfattning av centrala frågor för Idéburna Skolors Riksförbund

GRATIS STYRELSE- OCH LEDNINGSUTBILDNING

En utbildning om villkor och de juridiska grunder som gäller för att kunna ta ansvar och fortsätta driva en bra skola.

Nyheter

Föreläsningar: Tystnad och anmälningsplikt i fristående skolor

Föreläsningar: Tystnad och anmälningsplikt i fristående skolor

Staffan Olsson är en mycket efterfrågad föreläsare, och under vårterminen 2023 kommer ISR anordna tre öppna föreläsningar om sekretess, tystnads- och anmälningsplikt.  Vilka är de vanligaste publikfrågorna när Staffan föreläser?– Frågor som brukar komma upp handlar om: Vad...

Lotta Edholm motsägelsefull om idéburnas villkor

Lotta Edholm motsägelsefull om idéburnas villkor

Dagens Nyheter granskade nyligen de allt tuffare förutsättningarna för idéburna skolor. Reportaget publicerades samtidigt som regeringen beslutade att fördubbla avgiften för att ansöka om tillstånd att starta skola. (Länk till regeringens beslut här.) I Dagens...

Tystnadskulturen i skolan – öppnast hos idéburna

Nyligen publicerade Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund en större undersökning av tystnadskulturen i den svenska skolan. I undersökningens sammanfattning konstateras att ”Problemen med tystnaden är som störst inom de vinstdrivande verksamheterna och minst på de...