Välkommen till Idéburna Skolors Riksförbund

Sveriges branschorganisation för idéburna förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och folkhögskolor.

Idéburna Skolors Riksförbund (ISR) organiserar icke-vinstutdelande fristående skolor och arbetar för att stärka möjligheterna för olika idéburna pedagogiska alternativ att bedriva förskola/skola inom det svenska utbildningsväsendet.

Idéburna Skolors Riksförbund är partipolitiskt och religiöst obundet. Förbundets främsta syfte är att tillvarata de idéburna friskolornas intressen och verka för en samhällsnyttig och icke-vinstutdelande skola präglad av mångfald och utveckling. Läs mer om oss här »

Driver du en idéburen skola?

Läs om vår vision och varför du ska vara medlem.

ISR avstyrker nya regler för SKA

ISR avstyrker Skolverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd för det systematiska kvalitetsarbetet. Istället...

På gång just nu

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Äldre på gång »

RIKTLINJER OCH TANKAR INFÖR FRAMTIDEN

Förklaringar och sammanfattning av centrala frågor för Idéburna Skolors Riksförbund

GRATIS STYRELSE- OCH LEDNINGSUTBILDNING

En utbildning om villkor och de juridiska grunder som gäller för att kunna ta ansvar och fortsätta driva en bra skola.

LOGOTYPER FÖR MEDLEMMARS HEMSIDOR

Här kan ni som ISR-medlem välja logga för att markera ert medlemskap på er hemsida eller annan kommunikation

Nyheter

Specialidrott på gymnasiet – förslag till ny utbildning

Idéburna skolors riksförbund är både positiva och negativa till ett förslag om att ändra idrottsutbildningar i gymnasiet. Det negativa är att antalet platser blir för lågt. Bland annat kan minskat antal platser leda till att antagning för sent utvecklade ungdomar riskerar...

Covid-19 aktuellt

Covid-19 aktuellt

Nationella prov i vår ställs in för de allra flesta, meddelade Skolverket idag. Och på möte med myndigheter och skolor restes frågor som exempelvis ifall gymnasieskolorna kommer öppnas igen den 6 januari? Hur ska elever ta igen sådant som kanske missas i skolan? Vad missas? Hur...

Mer byråkrati är fel väg för skolan – SvD-debatt

På Lucia-dagen skrev Idéburna skolors riksförbund en debattartikel i SvD med anledning av Likvärdighetsutredningen: Den svenska utbildningsmarknaden är den mest avreglerade i världen, men ökad statlig byråkrati är inte lösningen på problemen. Idéburna skolors riksförbund säger...

Friskolereformens ursprungliga syfte har förfelats

Mot bakgrund av utredningen om Likvärdig skola intervjuades Håkan Wiclander, ordförande för Idéburna skolors riksförbund i Svenska Dagbladet och i Altinget. Eftersom inte alla läser Altinget (finns på nätet) och eftersom SvD för många är en låst prenumerations-sajt, så...

Idéburna skolors svar på Likvärdighetsutredningen

Likvärdig skola-utredningen skulle lägga förslag som minskar skolsegregationen och förbättrar resurstilldelning i förskoleklass och grundskola. Idéburna skolors riksförbund (ISR) vill se likvärdig skola men är kritiska till flera av utredningsförslagen, till exempel att...

Landets första lärarkonferens om bildning

Landets första lärarkonferens om bildning

Alla har vi minnen i livet av upplevelser som känts ovanligt meningsfulla och berikande. Hur kan dessa erfarenheter tas tillvara i undervisningen vid landets skolor? Och på vilket sätt kan det bidra till en ökad bildning? – Fördjupad meningsfullhet är en verklig...