Nyheter

Idéburna skolors nyheter. 

 

 

 

Lärarfacken uppmärksammade idéburet framtidsdokument

Lärarfacken uppmärksammade idéburet framtidsdokument

De båda lärarfackens tidningar, Skolvärlden och Lärarnas tidning, har nu uppmärksammat Idéburna skolors riksförbunds framtidsdokument under den gångna veckan. Lärarnas riksförbunds tidning Skolvärlden publicerade i förra veckan artikeln ”Idéburna friskolor har...