Ny medlem – Vidarskolan

ISR växter! Vidarskolan SvB – Östersunds Waldorfskola har anslutit sig som stolta medlemmar i Idéburna Skolors Riksförbund. Belägen naturskönt på Frösön sedan 1997 och är en väletablerad waldorfskola. Skolans atmosfär präglas av varma färgtoner och sparsam inredning,...

Medlemsbrev med nyheter efter årsmöte

Läs här kortare referat av ISRs årsmöte den 24e mars Till styrelsen, skolchef och/eller rektor Idéburna skolors riksförbund (ISR) är tacksamma för ert medlemskap i förbundet. Tillsammans är vi rösten för idéburna skolors intressen. Vi är nu 62 st huvudmän med...
ISR om ämnesbetyg

ISR om ämnesbetyg

Den 1a juli 2025 sker övergången till ämnesbetyg på gymnasiet. En efterlängtad reform. ISR har nu lämnat synpunkter i Skolverkets andra remissomgång kring reformens alla delar och konsekvenser. Sammanfattningsvis ser ISR stora fördelar med reformen och en tydliggjord...
ISR argumenterar för friskolereform 2.0

ISR argumenterar för friskolereform 2.0

I samband med sitt 13e årsmöte skissar förbundet i Dagens ETC på tio förslag om hur bättre villkor för idéburna skolor skulle kunna uppnås genom att särskilja mellan vinstutdelande och idéburna skolhuvudmän gällande styrning, uppföljning och...
ISR möter partigrupperna i Utbildningsutskottet

ISR möter partigrupperna i Utbildningsutskottet

Betygsinflationen, offentlighetsprincip versus insynprincip, nationell skolpengsnorm eller annan form av resursfördelning, kommuners veto contra samverkan med idéburna skolor, avprofessionalisering och dokumenthysteri, skolans bildningsuppdrag och tillitsstyrning är...

Positionsförflyttningar från Svenskt Näringsliv

I rapporten ”Så utvecklar vi friskolesystemet” föreslår Svenskt Näringsliv en rad förändringar för friskolesystemet. Bland annat översyn av ersättningssystem (skolpeng) och ”rättvisare” och mer transparent skolval och antagningssystem. – Rapporten är ett uttryck...

ISR möter partigrupperna i Utbildningsutskottet

ISR har nu påbörjat en påverkanstour genom Riksdagens utbildningsutskott. Syftet är att fördjupa ledamöternas kunskap och förståelse för Sveriges alla olika idéburna skolor. Och dessutom argumentera för att förbättra villkoren för att både starta och driva idéburen...

Fler ansluter sig till förbundet

Idéburna skolors riksförbund får nu fler ansökningar om medlemskap än på länge. Och förbundet för samtal med flera större idéburna huvudmän om anslutning. Utifrån ISRs undersökning 2021 när alla medlemmar intervjuades vet vi att det viktigaste motivet för medlemskap...

Ämnesbetyg – remissomgång 2

För knappt ett år sedan beslutade Riksdagen, på dåvarande regerings förslag, att införa ämnesbetyg i gymnasieskolan. Reformen har välkomnats av de flesta och syftar till att ge bättre förutsättningar till fördjupat lärande och lärande över tid där betyget ska spegla...
ISR argumenterar för friskolereform 2.0

Professionsutveckling – vem styr?

Skolverket fick 2022 i uppdrag att inrätta ”Rådet för professioner i skolväsendet”. Rådet ska utveckla ett nationellt professionsprogram för förskollärare, lärare och rektorer. Men i Rådets uppdrag saknas insikt om idéburna skolors behov, liksom det saknas insikt i...

Dags för årsmöte 2024

Dagen kommer att inledas med ett inspirerande seminarium där vi har förmånen att lyssna till en talare samt ett givande panelsamtal. Seminariet är frivilligt att närvara vid, men det ger en utmärkt möjlighet att få insikter och perspektiv innan själva årsmötet börjar....

Römosseskolan i Göteborgs-Posten

Artikeln handlar om Römosseskolan i Göteborg som hotades av nedläggning på grund av ledningens misskötsel och kritik från Skolinspektionen. Efter en period av osäkerhet togs skolan över av Räddningsmissionen. Trots en ändrad inriktning – till teknik och...

Ny medlem – Delsbo Waldorfskola

”En liten skola med stora vyer”, så beskriver sig skolan på sin hemsida. Delsbo Waldorfskola är en liten och ”nära” skola med elever från förskoleklass till årskurs nio. Skolan drivs som ideell förening och har en pedagogik som strävar efter att ge varaktig kunskap,...

Nominera till ULFs styr- och ledningsgrupper!

Informationsmöte om processen för den fortsatta ULF-verksamheten Processen för att nominera och utse representanter för skolans huvudmän hanteras av de tre huvudmannaorganisationerna SKR, Friskolornas riksförbund och Idéburna skolors riksförbund, genom den gemensamma...
ISR avstyrker nya regler för SKA

ISR avstyrker nya regler för SKA

ISR avstyrker Skolverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd för det systematiska kvalitetsarbetet. Istället menar ISR att skollagens formuleringar är tillräckliga.   De nya regleringarna motiveras med att Skolinspektionen ska kunna förlägga viten på de...

Pågående – yttranden och referensgrupper

ISR är sedan länge erkänt av politik och myndigheter som branschorganisation för den idéburna skolsektorn. Det betyder också att ISR besvarar skriver många remissyttranden och deltar i utredningarnas referensgrupper. I samtliga framför vi perspektiv från...