Debattartiklar

”Svenskt näringsliv osynliggör vinster och idéburna aktörer”

”Svenskt näringsliv osynliggör vinster och idéburna aktörer”

I söndagens Dagens nyheter (9/8) skrev Mikael Witterblad från Svenskt Näringsliv debattartikeln ”Fakta visar att privat välfärd är effektivare än offentlig” (9/8) där han menar att Svenskt Näringsliv nu har belägg för att välfärdsföretagen är de mest effektiva utförarna....

Debattserie: Finns det utrymme för alternativ pedagogik? (Del 3)

Debattserie: Finns det utrymme för alternativ pedagogik? (Del 1)

Som vi utannonserat tidigare publicerar nu Idéburna skolors riksförbund den bearbetade versionen av det tal som vice ordförande Lars Brandström höll i Almedalen den 1/7 på temat "Finns det utrymme för alternativ pedagogik?". Detta är första delen av tre i debattserien. Finns...

Mångfald inom skolan lyftes på Almedalsseminarium

I onsdags (1/7) var Lars Brandström, vice ordförande i Idéburna skolors riksförbund, förste talare på ett seminarium om alternativ pedagogik i Almedalen. Talet, som plockade upp och utvecklade flera ämnen från förbundets Framtidsdokument, kommer i ombearbetad version att...

Debatten om Ägarprövningsutredningen fortsätter

Debatten om Ägarprövningsutredningen fortsätter

Har du missat debatten om Ägarprövningsutredningen och vinster i välfärden i Dagens samhälle? Nätverket för Gemensam välfärds Gunilla Andersson besvarar nu Marcus Strömbergs, vd Academedia, med repliken "Vi vill ha valfrihet utan vinstintresse i välfärden!" (26/6) i Dagens...

Så gör vi läraryrket mer attraktivt

Så gör vi läraryrket mer attraktivt

Under SKL:s Skolriksdag 2015 diskuterade Idéburna skolors riksförbunds ordförande Håkan Wiclander med representanter från SKL och Friskolornas riksförbund på temat "Hur gör vi läraryrket attraktivt?". Du kan nu se hela samtalet här.  

Birgitta Ljung kommenterar Ägarprövningsutredningen

Birgitta Ljung kommenterar Ägarprövningsutredningen

Idag överlämnar Idéburna skolors riksförbunds sitt remissvar på den omfattande Ägarprövningsutredningen (SOU 2015:7) till Regeringskansliet. Enligt dir 2015:22 kommer den beaktas inför den större Välfärdsutredningen. Sammanfattningsvis välkomnar förbundet utredningen. Men man...