En kvällsföreläsning som arrangeras av Idéburna Skolors Riksförbund
************************************************

Plats: Scandic Triangeln, Malmö

Dag/Tid: 12 oktober kl. 18.30-21.00.

Målgrupp: All personal i förskola och skola

Föreläsare: Staffan Olsson, Södertälje

Anmälan: formulär kommer inom kort på www.idéburenskola.se

Sekretess och anmälningsplikt handlar om vad man i förskola och skola får säga eller lämna ut till andra, i eller utanför den egna verksamheten. Vid föreläsningen behandlas konkret reglerna och hur de kan tolkas, juridiskt och etiskt. Offentlighets­principen är utgångspunkten, den princip som främst ger personal i kommunal och statlig verksamhet stor frihet att yttra sig kritiskt. Den rätten är starkt inskränkt i privat verksamhet via den lojalitetsplikt som där råder.  

  Bland de frågor som tas upp under kvällen är:

  • Vad får lämnas till andra i verksamheten eller till utomstående?
  • Hur ser reglerna ut för olika personalgrupper samt för styrelsen?
  • Information från förskolan- vad får personal lämna därifrån till skolpersonal?
  • Känslig information mellan skolor när eleven byter-vad kan överföras?
  • Elevhälsans regler.
  • När kan hemmet kontaktas?  
  • Samtycke samt andra bestämmelser som genombryter din tystnadsplikt?
  • Vikten av att dokumentera lagom och rätt.
  • Vad gäller då ett barn/en elev misstänks fara illa? Anmälningsplikt eller inte?

En särskild och kort frågestund ligger vid slutet av föreläsningen. Dessutom har varje deltagare rätt att ställa frågor via e-post eller mobil i upp till 6 månader efter föreläsningen!

Staffan Olsson är en erfaren och uppskattad föreläsare och fortbildare, tidigare gymnasielärare och lärarutbildare. Han har skrivit boken ”Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola, upplaga 7, Studentlitteratur 2019.Han är numera ledamot i styrelsen för Idéburna Skolors Riksförbund, som organiserar de friskolor som inte är vinstutdelande.

Via den mejladress du anmäler dig med får du efter föreläsningen viss dokumentation, bl.a. de bilder som visas, lathunden”10 goda råd om tystnadsplikt i fristående skola” samt motsvarande lathund för förskolan.