DN-reportage om idéburna skolor illustrerar de allt svårare villkor med nuvarande regelsystem och kostnader att starta och driva idéburen skola.

Statistik från Skolverket visar att avgifterna och det hårda regelverket slår ut små aktörer.

Det finns idag 400-500 ideellt drivna skolor som runt landet som drivs av föreningar och stiftelser. Men småskolorna pressas av nya och allt fler regler som tillkommit för att kontrollera vinstutdelande skolbolag och stora vinstkoncerner som växt fram. 

– Alla säger att de vill värna de ideella aktörerna. Men det är inte säkert att ideella aktörer överlever, säger Håkan Wiclander, ordförande för Idéburna skolors riksförbund i artikeln.

– Den ursprungliga tanken bakom friskolereformen, att göra det lättare för kompetenta människor med en pedagogisk drivkraft att gå ihop och starta en ideell förening och skola, har tappats bort, menar Håkan Wiclander.

Läs DN-artikeln här