Två nya reportage i Ekot (Sveriges radio) belyser idéburna friskolors situation.
Idéburna skolor drivs helt utan vinstintresse, och skolledare pekar på att ökade krav skapar betydligt större problem för de små idéburna än för de stora koncernerna.

Från Freinetskolan Kastanjen i Botkyrka intervjuas Maria Nordheden Gard, rektor på personalkooperativet Kastanjen.
Maria efterlyser bättre och anpassade regler för idéburna och små skolor.

Från Grillska gymnasiet i Eskilstuna intervjuas ledning och elever. Eleverna på Grillska säger att det märks tydligt att skolan inte är vinstdrivande.

I reportaget:

  • Flera av högerpartierna flaggade i valrörelsen för ökade krav på friskolor istället för vinstförbud.
  • Men de skolledare på idéburna skolor som Ekot talat med ser en utmaning med det, då de redan idag brottas med ett regelverk som inte tar hänsyn till den lilla skolans särskilda utmaningar.
  • ”Allt som behöver lämnas in och dokumenteras ger större arbetsbörda för våra få anställda, vi hade önskat att det var lite olika regler som gällde”, säger Maria Nordheden Gard, rektor på personalkooperativet Freinetskolan Kastanjen i Botkyrka kommun.

Reportaget från Freinetskolan Kastanjen finns på länk till Ekot här

Reportaget från Grillska gymnasiet finns på länk till Ekot här