Utredning: dimensionering av gymnasieskolan

Lars Stjernkvist har presenterat en utredning om planering och dimensionering av gymnasieskolan. Idéburna skolors riksförbund (ISR) gillar huvudsyftet med utredningen, som är att finna åtgärder mot att många elever inte slutför sina gymnasiestudier, och att öka...