Landets första lärarkonferens om bildning

Landets första lärarkonferens om bildning

Alla har vi minnen i livet av upplevelser som känts ovanligt meningsfulla och berikande. Hur kan dessa erfarenheter tas tillvara i undervisningen vid landets skolor? Och på vilket sätt kan det bidra till en ökad bildning? – Fördjupad meningsfullhet är en verklig...