Skolval för mångfald inte enfald

Ett polariserande och politiskt fokus på ”likvärdighet” har förenklat debatten om vad skolan kan vara och vad den kan betyda för individ och samhälle, skriver Leif Tjärnstig, och varnar för att ytterligare detaljreglering leder till att skolans undervisning blir mer...