”Uppgifterna ska vara offentliga!”

”Uppgifterna ska vara offentliga!”

Offentlighetsprincipen bör även omfatta friskolor. Det menar Håkan Wiclander som är ordförande i Idéburna skolors riksförbund (ISR), i en intervju i Skolvärlden. – Det är en självklarhet. Skolan ägs av svenska folket. Efter att SCB beslutat att betrakta uppgifter om...