Utmana makten? Se större sammanhang?

Vad är bildning – egentligen? Folkbildning? Att utmana makten? Kunskap om ett större sammanhang, att gemensamt söka sig fram, att skapa nåt, inte i förväg ha bestämt hela resultatet? Att praktik och bildning hänger ihop… Och ifall bildning innebär att utmana det...