Idéburna skolors riksförbund söker samordnare

Idéburna skolors riksförbund söker samordnare

Hämta annonsen som pdf här. Om förbundet Idéburna skolors riksförbund är branschorganisationen för Sveriges idéburna friskolor. Vårt främsta syfte är att tillvarata de idéburna friskolornas intressen och verka för en samhällsnyttig och icke-vinstutdelande skola...