Wiclander: Idéburet måste få göra överskott

Wiclander: Idéburet måste få göra överskott

Den idéburna sektorn tycker att utredaren frångått regeringens direktiv att lämna förslag på hur förutsättningarna för den idéburna sektorn kan förbättras och har sedan utredningen presenterats kritiserat att man inte skiljer på överskott och utdelad vinst. Företag...