Förbundets remissvar: De nationella IT-strategierna

Förbundets remissvar: De nationella IT-strategierna

Idéburna skolors riksförbunds remissvar på Skolverkets förslag till förändringar i läroplan för förskolan med anledning av regeringsuppdrag om nationella it-strategier Skolverkets diarienummer 6.1.1-2015:1608 Idéburna skolors riksförbund kan konstatera att...