Nationell samling för läraryrket

Nationell samling för läraryrket

Fredagen den 13 november samlas återigen den nationella samlingen för läraryrket. Idéburna Skolors Riksförbund representeras av Anneli Vossman Strömberg och Birgitta Ljung. Fokus för mötet är att diskutera frågor som rör lärarrekrytering och lärar- och...